Vilniaus lopšelis-darželis „Kaštonas“ įsteigtas 1964 m. rugpjūčio 13 d.
Vilniaus Antakalnio mikrorajone. 1999 m. vasario 24 d. suteiktas vardas „Kaštonas“.

Adresas: Antakalnio g. 108, Vilnius LT-10200
Telefonas: (85)2346100
EL. paštas: rastine@kastonas.vilnius.lm.lt
Kalba – lietuvių, rusų, lenkų.
Ugdymo forma – dieninė.
Pagrindinė veiklos rūšis – ankstyvasis, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.
Vaikai priimami nuo 1,5 iki 6 metų amžiaus, tėvų (globėjų) prašymu. Vaikų priėmimo tvarką reglamentuoja steigėjo patvirtintos taisyklės.
Įstaigoje veikia 6 grupės.
Darbo režimas – penkios dienos per savaitę.
Darbo trukmė – 10,5 val. (nuo 7.00 iki 17.30), budinčioji grupė – 12 val. (nuo 6.30 iki 18.30).