Direktorė Jolanta Lembovič

Direktorės pavaduotoja ugdymui Agata Dikevič-Chomutova

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Kristina Tomaševič