Įstaigoje dirba 13 pedagogų. Jie kvalifikuoti, kompetentingi, demokratiški, turintys nemažą darbo patirtį, nuolat keliantys kvalifikaciją, aktyviai dalyvaujantys renginiuose. Meninio ugdymo pedagogė su vaikais dirba grupėmis pagal jų ugdomąją kalbą. Fizinio lavinimo instruktorė du kartus per savaitę dirba su grupėmis, organizuodama sporto valandėles. Su vaikais, turinčiais kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, dirba logopedė.
Kitas personalas: IKT specialistas, sekretorė, VSP specialistė, sandėlininkė, 3 virėjos, 6 auklėtojos padėjėjos, 2 valytojos, skalbėja, pagalbinis darbininkas, pastato priežiūros darbininkas, 3 sargai, kiemsargis.