Adresas Antakalnio g. 108, Vilnius LT-10200 Tel. +370 52 346100

2024 m. kovo 18-22 dienomis lopšelio-darželio „Kaštonas“ bendruomenėje vyko  „Vaikų linijos“ pradėta akcija „Savaitė be patyčių“.

Projekto tikslas – ugdyti pozityvius vaikų bendravimo ir problemų sprendimų gebėjimus, užkirsti kelią priekabiavimui ir patyčioms, gerinant bendrą emocinę vaiko savijautą ir skatinant pagarbius ir draugiškus vaikų tarpusavio ir vaikų bei suaugusiųjų santykius.

Uždaviniai:

  1. Supažindinti vaikus su patyčių samprata;
  2. Formuoti neigiamą nuostatą į patyčias darželyje;
  3. Užsiėmimų metu mokytis atpažinti patyčias;
  4. Per meninę veiklą gvildenti draugystės ir bendravimo temas;
  5. Siekti geresnių tarpusavio santykių darželyje.

Pravestų užsiėmimų metu su vaikais buvo diskutuojama, kas yra patyčios, kaip vaikai jaučiasi, kai juos pravardžiuoja, šaiposi, atima daiktus.

Aptarta, kad kiekvienam yra svarbu turėti draugų.

Užtvirtinti vaikų draugystę buvo psichologės Oksanos pravestas užsiėmimas „Geriau šypsotis  nei pravardžiuoti“.

Užsiėmimo tikslas: Formuoti teigiamų emocijų grįstą bendradarbiavimą kolektyve.