Adresas Antakalnio g. 108, Vilnius LT-10200 Tel. +370 52 346100

Pranešame, kad nuo 2023 m. kovo 11 d. įsigaliojo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 8 d. sprendimu Nr. 1-1805 patvirtintas Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas ,,Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Prašome susipažinti bei vadovautis šiuo naujuoju teisės aktu:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2342d790be8e11ed97b2975f7dad7488

Esminiai Tvarkos aprašo punktų pakeitimai: 

– Prioritetų sutikrinimo metu prieš vaikų grupių formavimą (kovo 11-17 d.) tėvai negali registruoti ir koreguoti prašymų Vilniaus miesto darželių informacinėje sistemoje (6 punktas).

– Tėvai, norintys toje pačioje įstaigoje pakeisti grupę iš vienos ugdomosios kalbos į kitą, prašymus dėl perkėlimo turi teikti per sistemą bendra tvarka, ne įstaigos vadovui (9 punktas).

– Gavus vietą įstaigoje, tėvams nereikia įstaigos administracijai pateikti gimimo liudijimo kopijos/vaiko gimimo įrašą liudijančio išrašo ir elektroninės statistinės apskaitos formos (Nr. E027-1) mokinio sveikatos pažymėjimo (30 punktas).

– Nelankytas dienas tėvai pateisina įstaigos nustatyta tvarka. Teisės akte neapibrėžiama, kas yra pateisinamos priežastys (42 punktas).

– Įstaigos vadovas gali vienašališkai nutraukti sutartį su tėvais, jei vaikas nelanko darželio ilgiau nei 90 kalendorinių dienų ir tėvai nemoka mokesčio bei su jais nepavyksta susisiekti prieš tai atvejį apsvarsčius Vaiko gerovės komisijoje (43 punktas).

Taip pat informuojame, kad š. m. kovo 21 d. pradėtas vaikų priskyrimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes.

Pažymime, kad per 10 kalendorinių dienų nuo gauto pranešimo apie skirtą vietą įstaigoje dienos nepasirašius dvišalės elektroninės sutarties ar nepranešus įstaigai apie nepasirašymo laiku pateisinančias priežastis, sutartis nesudaroma ir vaikas netenka vietos įstaigoje, o prašymai į įstaigą nėra atnaujinami ir esant poreikiui būtina registruotis iš naujo.

Sveikiname Lietuvą su artėjančia LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA!

Nuoširdžiai dėkojame vaikams ir tėveliams už nuostabius tortus Vilniui! Esate visi nepakartojamai kūrybingi🤗

 

Ačiū Vilniaus l/d “Vėtrungė” pedagogams už puikią muzikinę improvizaciją apie Vilnių!

 

     Aplankėme Vilniaus miesto savivaldybę. Mūsų laukė vicemerė Edita Tamošiūnaitė ir Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut.
Buvome 20 savivaldybės pastato aukšte, iš aukštai grožėjomės miesto panorama.
     Vaikai padainavo:
Gimtadienis – šventė šviesi,
gimtadienis – sveikins visi.
Mes linkim kalno dovanų
ir siunčiam linkėjimų šviesių!
     Tegul pildosi visi geriausi palinkėjimai mūsų gražiam miestui Vilniui!
Sveiki, mielieji!
Dienoms nenumaldomai trumpėjant, kiekvienas laukiame šviesogrįžos
momento – magiškos Kalėdų šventės. Šventės, kuri aplanko kiekvienus
namus, kaitriau uždega jų židinį ir suliepsnoja viltimi visų mūsų širdyse.
Šiais metais kviečiame Jus kartu simboliškai pasitikti šv. Kalėdas ir
Naujuosius 2023-iuosius metus mūsų bendruose namuose – Lietuvos
Respublikos Prezidentūroje.
Kartu sukurkime simbolinį Lietuvos Valstybės medį, kurį puoštų
namukai, kupini Jūsų širdžių šilumos ir kūrybos. Namukai, atkeliavę
būtent iš Jūsų miesto, iš Jūsų rajono, iš visų Lietuvos regionų, iš
įvairiausių, visame pasaulyje pasklidusių lietuvių bendruomenių, būtų
mums ypač brangi dovana.
Sukurkime stebuklingą šv. Kalėdų nuotaiką Lietuvos sostinėje Vilniuje,
sustiprinkime Valstybę savo bendryste. Sukurkime bendrą jaukių, šiltų ir
taikių namų viziją.
Jūsų rankomis sukurti namukai bus skirtingi, kiekvienas kažkuo, būtent
tuo, kas Jums svarbu, ypatingi. Jie bus tiesiog stebuklingi – kupini
gimtųjų namų meilės. Ypatingi ir tokie brangūs, kaip mūsų protėvių
žemė, mūsų šeimos ir artimieji. Pilni išminties ir gėrio, kaip daugybė
namų, apgaubtų atjautos ir žmoniškumo.
Tegul namukais papuošta Lietuvos Prezidentūros eglė, lydima šviesaus
virsmo nuojautos ir vilties kiekviename Lietuvos kampelyje, spinduliuoja
visų Lietuvos žmonių ir regionų vienybės jėgą.
Patirkime kalėdinio laukimo džiugesį kartu.
Pirmoji ponia Diana Nausėdienė

„Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022”

Cieszymy się, że nasze przedszkole w roku 2022  otrzymało dotację w sumie  2377,08 eur.

„ Projekt dofinansowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022“ pomógł  wzbogacić placówkę piękną lokomotywą dla Dzieci.

Wychowankowie są zachwyceni placykiem zabaw 🙂